skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl

Privacy van gegevens binnen het onderwijs

Scholen leggen gevoelige persoonsgegevens vast van leerlingen, ouders en eigen personeel. Denk aan foto’s op de website, leerlingvolgsystemen en personeelsdossiers. Het niet voldoen aan de privacy-wetgeving is een groot (imago) risico binnen het onderwijs.  Wij hebben de kennis en ervaring om uw onderwijsinstelling AVG proof te maken.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht voor onderwijsinstellingen

De AVG kent enkele voorwaarden waaronder een organisatie verplicht is een FG aan te stellen. Onderwijsinstellingen voldoen altijd aan een van deze eisen en meestal zelfs aan allemaal. Onderwijsinstellingen kunnen er dus niet omheen en dienen een FG aan te stellen. De eisen die een FG verplicht stellen zijn de volgende:

De organisatie is een publieke instelling. Onderwijsinstellingen worden hier met naam genoemd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De organisatie volgt op grote schaal individuen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van leerlingvolgsystemen waarbij de voortgang van leerlingen wordt gemonitord.

De organisatie verwerkt op grote schaal bijzonder persoonsgegevens. Bijvoorbeeld gegevens over gezondheid of geloofsovertuiging.

“Wij hebben de kennis en ervaring om uw onderwijsinstelling AVG proof te maken.”

Aanstellen FG

PrivacyHelder biedt de mogelijkheid tot het aanstellen van een externe FG. Hiermee verzekert u zich van een onafhankelijk expert en belast u niet uw eigen medewerkers en organisatie met complexe materie.

Meer over externe FG van PrivacyHelder

FG voor een onderwijskoepel

Het is tevens mogelijk één FG aan te stellen voor meerdere scholen die onderdeel zijn van dezelfde koepelorganisatie. Hiermee kunt u synergievoordelen behalen en tevens van scholen in dezelfde koepel leren. PrivacyHelder voorziet u graag van een op maat gemaakte offerte voor uw koepelorganisatie.

Vrijblijvend gesprek?

Aanstellen FG

PrivacyHelder biedt de mogelijkheid tot het aanstellen van een externe FG. Hiermee verzekert u zich van een onafhankelijk expert en belast u niet uw eigen medewerkers en organisatie met complexe materie.

Meer over externe FG van PrivacyHelder

FG voor een onderwijskoepel

Het is tevens mogelijk één FG aan te stellen voor meerdere scholen die onderdeel zijn van dezelfde koepelorganisatie. Hiermee kunt u synergievoordelen behalen en tevens van scholen in dezelfde koepel leren. PrivacyHelder voorziet u graag van een op maat gemaakte offerte voor uw koepelorganisatie.

Vrijblijvend gesprek?

Op zoek naar een Privacy specialist?

We gaan graag met u in gesprek.

Back To Top