skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl

AVG BINNEN DE ARBO DIENSTVERLENING

De introductie van de AVG heeft veel impact op de arbo-dienstverlening. Arbodiensten, casemanagers en bedrijfsartsen zien zich veelal genoodzaakt hun werkwijze te wijzigen. De AVG eist een stringent beheer op bijzondere persoonsgegevens zoals verzuimregistratie en medische gegevens. PrivacyHelder kent deze markt en het thema privacy als geen ander. Heeft u hulp nodig bij privacyvraagstukken? Wij maken er een Helder verhaal van.

NIEUWE PRIVACY EISEN ARBO DIENSTEN 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het certificatieschema voor arbodiensten gewijzigd. Dit brengt veel extra eisen op het gebied van privacy met zich mee. 2019 betreft een overgangsjaar voor arbodiensten die al over een certificaat beschikken. In 2019 kunnen arbodiensten kiezen of ze tegen het oude of nieuwe schema willen worden getoetst. Dat geldt voor zowel controle als her certificering audits.

“Heeft u hulp nodig bij privacy vraagstukken?
Wij maken er een Helder verhaal van.”

Aanstellen Functionaris Gegevensbescherming

In de arbodienstverlening wordt per definitie met bijzonder gevoelige persoonsgegevens gewerkt. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is dan ook verplicht. Wij zijn specialist op dit gebied en helpen u graag met de invulling van deze verplichting. Dat kan door een vaste externe FG van PrivacyHelder aan te stellen of een eigen medewerker door ons te laten coachen in zijn FG taken.

externe FG van PrivacyHelder

Werken onder taakdelegatie

Wellicht worstelt u met de vraag hoe u werken onder taakdelegatie privacy-proof kunt inrichten. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst zodat u voldoet aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. Minstens zo belangrijk is echter dat u uw werkzaamheden praktisch en pragmatisch kunt blijven uitvoeren. U bent bij ons dan ook aan het juiste adres voor praktisch en helder privacyadvies.

Wat kunnen wij betekenen voor u?

Aanstellen Functionaris Gegevensbescherming

In de arbodienstverlening wordt per definitie met bijzonder gevoelige persoonsgegevens gewerkt. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is dan ook verplicht. Wij zijn specialist op dit gebied en helpen u graag met de invulling van deze verplichting. Dat kan door een vaste externe FG van PrivacyHelder aan te stellen of een eigen medewerker door ons te laten coachen in zijn FG taken.

externe FG van PrivacyHelder

Werken onder taakdelegatie

Wellicht worstelt u met de vraag hoe u werken onder taakdelegatie privacy-proof kunt inrichten. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst zodat u voldoet aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. Minstens zo belangrijk is echter dat u uw werkzaamheden praktisch en pragmatisch kunt blijven uitvoeren. U bent bij ons dan ook aan het juiste adres voor praktisch en helder privacyadvies.

Wat kunnen wij betekenen voor u?

Op zoek naar een Privacy specialist?

We gaan graag met u in gesprek. 

Back To Top