skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl
Klassenmap Of Informatiegrabbelton?

Klassenmap of informatiegrabbelton?

PAPIEREN ROTS IN DE BRANDING

De alom bekende klassenmap, jouw leerkracht had er vroeger vast ook een. De papieren rots in de branding bevat een schat aan informatie voor de leerkracht. Informatie over de leerlingen, de ouders, de lesroosters en de resultaten. Allemaal bijzonder handig om onder handbereik te hebben. Hoe verhoudt deze map zich echter tot de AVG. Er zit immers vaak nogal privacygevoelige informatie in de map. We zien in de dagelijkse praktijk heel veel scholen en vaak heeft de klassenmap meer het karakter van een informatiegrabbelton dan dat van een bron met alleen de broodnodige informatie voor in de klas. Zo komen we regelmatig (onderdelen van) medische dossiers tegen, veel persoonlijke informatie van ouders en leerlingen en de hele historie aan testresultaten. Daarnaast wordt de klassenmap ook gebruikt als opruimplek waar alle rondslingerende (handige) informatie in wordt gestopt. Allemaal informatie die belangrijk is voor het onderwijs, de vraag is echter of ze nodig zijn in de klassenmap. Er zijn namelijk tal van systemen en informatiebronnen binnen het onderwijs die hier geschikt en zelf bedoeld voor zijn. Denk dan eens aan het leerlingvolgsysteem of apps.

KLASSENMAP EN DATALEKKEN

Scholen zijn over het algemeen open gebouwen. De voordeur is vaak open, het gebouw wordt met derden gedeeld en er zijn veel bezoekers, zoals ouders, die zonder begeleiding door de scholen lopen. Dit maakt het privacy risico voor alles dat zich in de klassenmap bevindt zeer groot. Immers, je kunt niet uitsluiten dat bij afwezigheid van de leerkracht ofwel kinderen (ongewenste) inzage hebben in de map ofwel dat onbevoegde derden de map inzien. Strikt juridisch gezien moet je er daarom ook van uitgaan dat er een datalek heeft plaatsgevonden als de map onbeheerd achterblijft. Je kunt immers niet uitsluiten dat een derde de map heeft ingezien.

MAAK AFSPRAKEN

Het verdient daarom ook de aanbeveling binnen de school afspraken te maken over wat er zich in de klassenmap mag bevinden, er zit vaak echt veel te veel in. Beter nog is de mogelijkheid bieden (en de afspraak maken) dat de klassenmap zich bij afwezigheid van de leerkracht achter slot en grendel bevindt. Uiteraard betreft het hier ook een mentaliteitsverandering en die zal op weerstand stuiten, de AVG dwingt scholen echter om privacygevoelige informatie te beschermen. Het is dus belangrijk om eens kritisch naar de klassenmap te kijken.

Back To Top