skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl

FG Coaching

Indien u zelf intern een Functionaris Gegevensbescherming wilt aanstellen is de kans groot dat deze persoon dat naast andere dagelijkse taken moet doen en dat hij of zij nog niet voldoet aan alle eisen die de AVG aan een FG stelt. PrivacyHelder neemt uw FG graag aan de hand mee en biedt een op maat gemaakt coachingstraject.

“PrivacyHelder neemt uw FG graag aan de hand mee en biedt een op maat gemaakt coachingstraject.”

EISEN AAN EEN FG

De AVG stelt hoge eisen aan een FG. Zo dient deze onafhankelijk zijn werk te kunnen doen, moet deze diepgaande kennis hebben van de privacywetgeving en (IT) informatiebeveiliging.

Daarnaast dient de FG over organisatorische vaardigheden te beschikken om een cultuur van security awareness te ontwikkelen. Indien er dus één van uw eigen medewerkers als FG wordt aangesteld is het van belang deze persoon te voorzien van de juiste tools om zijn taken goed uit te kunnen voeren.

Op zoek naar een FG coach?

Wij helpen grip te krijgen op uw privacy

Back To Top