skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl

Externe Functionaris Gegevensbescherming

Verwerkt u bijzondere persoonsgegevens binnen uw organisatie? Bijvoorbeeld als medisch zorgverlener, binnen het onderwijs of in de arbodienstverlening? Dan bent u waarschijnlijk verplicht om een FG aan te stellen die toezicht houdt op de wijze waarop u organisatie met persoonsgegevens omgaat.

Externe Functionaris Gegevens-bescherming

Verwerkt u bijzondere persoonsgegevens binnen uw organisatie? Bijvoorbeeld als medisch zorgverlener, binnen het onderwijs of in de arbodienstverlening? Dan bent u waarschijnlijk verplicht om een FG aan te stellen die toezicht houdt op de wijze waarop u organisatie met persoonsgegevens omgaat.

“PrivacyHelder biedt de mogelijkheid tot het aanstellen van een externe FG.”

EISEN AAN EEN FG

De AVG stelt hoge eisen aan een FG. Zo dient deze onafhankelijk zijn werk te kunnen doen, moet deze diepgaande kennis hebben van de privacywetgeving en (IT) informatiebeveiliging.

Daarnaast dient de FG over organisatorische vaardigheden te beschikken om een cultuur van security awareness te ontwikkelen. Deze eisen maken het lastig om intern een FG aan te stellen, deze kennis is immers in de meeste gevallen niet aanwezig binnen uw organisatie.

PrivacyHelder biedt de mogelijkheid tot het aanstellen van een externe FG. Hiermee verzekert u zich van een onafhankelijk expert en belast u niet uw eigen medewerkers en organisatie met complexe materie.

DE VOORDELEN

Wij ontzorgen u met de garantie dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.
U ontlast uw eigen medewerkers zodat die zich met hun kerntaken kunnen bezighouden.
U bespaart kosten. Immers een eigen medewerker aanstellen of opleiden is vele malen duurder dan de inzet van een externe FG.
Een vaste FG als contactpersoon voor al uw privacy gerelateerde vragen.
De onafhankelijkheid van de FG is gewaarborgd.

DE VOORDELEN

Wij ontzorgen u met de garantie dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.
U ontlast uw eigen medewerkers zodat die zich met hun kerntaken kunnen bezighouden.
U bespaart kosten. Immers een eigen medewerker aanstellen of opleiden is vele malen duurder dan de inzet van een externe FG.
Een vaste FG als contactpersoon voor al uw privacy gerelateerde vragen.
De onafhankelijkheid van de FG is gewaarborgd.

Wat doen we?

Als onderdeel van de dienst krijgt u een FG die aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarnaast zit onze onderscheidende kracht in het feit dat onze FG’s altijd branchespecifiek werken. U krijgt dus ondersteuning van iemand die de ins en outs van uw branche kent. Daarnaast maken de volgende  zaken  standaard onderdeel van de dienst uit:

AVG audit op (alle) locatie(s) met concrete en praktische aanbevelingen
Hulp bij de inrichting van de wettelijke AVG fundamenten
Een vast aanspreekpunt voor al uw privacy en informatiebeveiliging vraagstukken
Eerste hulp bij (mogelijke) datalekken (ook buiten kantoortijden)
Hulp en ondersteuning bij het creëren en vasthouden van bewustwording
Aanmelding van de FG bij de autoriteit persoonsgegevens
Vele nuttige branchespecifieke AVG formats die vrij gebruikt kunnen worden

Wat doen we?

Als onderdeel van de dienst krijgt u een FG die aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarnaast zit onze onderscheidende kracht in het feit dat onze FG’s altijd branchespecifiek werken. U krijgt dus ondersteuning van iemand die de ins en outs van uw branche kent. Daarnaast maken de volgende  zaken  standaard onderdeel van de dienst uit:

AVG audit op (alle) locatie(s) met concrete en praktische aanbevelingen
Hulp bij de inrichting van de wettelijke AVG fundamenten
Een vast aanspreekpunt voor al uw privacy en informatiebeveiliging vraagstukken
Eerste hulp bij (mogelijke) datalekken (ook buiten kantoortijden)
Hulp en ondersteuning bij het creëren en vasthouden van bewustwording
Aanmelding van de FG bij de autoriteit persoonsgegevens
Vele nuttige branchespecifieke AVG formats die vrij gebruikt kunnen worden

Op zoek naar een FG?

Maak gebruik van onze onafhankelijkheid en branchekennis.

Back To Top