skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl
De Postcodeloterij Neemt Het Niet Zo Nauw Met De AVG.

De Postcodeloterij neemt het niet zo nauw met de AVG.

In een moment van verstandsverbijstering heb ik me afgelopen zomer om laten praten een proefabonnement op de Postcodeloterij te nemen. De kans dat je daar ooit een prijs wint is nihil. De kans dat je daar snel en effectief je persoonsgegevens kunt laten verwijderen is zo mogelijk nog kleiner.

Recht op vergetelheid

Wat is het geval? Uiteraard heeft de Postcodeloterij diverse gegevens nodig van mensen die meespelen in de loterij. Ik besloot echter binnen een maand mijn abonnement alweer op te zeggen. Om de proef op de (AVG) som te nemen heb ik niet alleen mijn abonnement stopgezet, maar heb ik ook een verzoek ingediend om al mijn gegevens uit hun systemen te verwijderen. Onder de AVG hebben personen het zogenaamde “recht op vergetelheid”. Met andere woorden, je wilt graag dat men vergeet dat je bestaat en dat al jouw persoonsgegevens worden verwijderd. Daar moet een organisatie gehoor aan geven als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In dit geval de deelnemersadministratie. Dat bleek in het geval van de Postcodeloterij niet zo gemakkelijk.

Onzinnig argument

In eerste instantie kreeg ik na een lang en moeizaam gesprek aan de telefoon te horen dat het verwijderen van mijn gegevens onmogelijk was omdat het IT systeem dat niet aan kon. Mijn rekeningnummer zou voor belastingdoeleinden bewaard moeten worden. Omdat alle andere gegevens daaraan gekoppeld waren konden dus niet mijn andere persoonsgegevens worden verwijderd. Vanuit de AVG gezien is dat een volstrekt onzinnig argument. Immers, je mag gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Als je dus inderdaad een rekeningnummer of ander gegeven vanuit wettelijk oogpunt dient te bewaren moet je voorzieningen treffen om andere gegevens wel te kunnen verwijderen. Het betreft aan de zijde van de Postcodeloterij dan gewoon een IT probleem. Daarnaast werd ook nog gesteld dat het verwerken van het verzoek om geen contact meer met me op te nemen 6 weken zou duren. Ook dat is niet conform de AVG, die stelt dat dit uiterlijk binnen 4 weken dient te gebeuren. Dit systeem is blijkbaar niet ingericht op de AVG eisen.

Fiscale bewaarplicht

Na bovengenoemd telefoontje kreeg ik ook nog een mail nagestuurd. Hierin werd enigszins tegen gesproken wat ik over de telefoon te horen had gekregen. De strekking was dat de gegevens niet verwijderd zouden mogen worden omdat de Postcodeloterij wettelijk verplicht is deze gegevens 7 jaar te bewaren. In verband met de fiscale bewaarplicht, zo werd gesteld. Nu bestaat die fiscale bewaarplicht inderdaad. Die heeft als doel om aan te tonen dat alle belastingen correct zijn voldaan en dat er een zorgvuldige administratie is gevoerd. In het kader van deze bewaarplicht zou hoogstens mijn rekeningnummer bewaard moeten worden, echter zelfs dat acht ik dubieus. Het bewaren van overige persoonsgegevens zoals telefoonnummers en e-mail adressen heeft niets te maken met de fiscale bewaarplicht. Er is volstrekt geen doel te bedenken waarom deze gegevens van alle individuele deelnemers 7 jaar bewaard moeten worden.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Kortom, de postcodeloterij neemt het niet zo nauw met de privacy rechten van haar deelnemers. En de vraag is in zijn algemeenheid hoeveel organisaties zijn ingericht om de privacy rechten van betrokkenen te waarborgen. Het bovenstaande in ogenschouw nemend heb ik dan ook een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top